AGRO Karate se Zeon technologií 5 CS 5x1,5ml

Insekticid, který rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu (mandelinka, květopas, mšice, molice, bělásek, obaleč).
AGRO Karate se Zeon technologií 5 CS 5x1,5ml
69,0 Kč 57,0 Kč bez DPH
Pouze osobní odběr
Na objednávku

Předpokládaná dostupnost 1 týden. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Osobně v prodejně:na dotazPřepravní společností:Není možné zaslat
Kód017045VýrobceAGRO

AGRO Karate se Zeon technologií 5 CS je účinný insekticid, který rychle hubí široké spektrum savého a žravého hmyzu. Působí jako dotykový a požerový jed s repelentním účinkem. Má velice široké spektrum účinnosti (mandelinka na bramborách a rajčatech; květopas na jahodách a jabloních; mšice na hrachu, paprikách; molice na okurkách a rajčatech; bělásek na brukvovité zelenině; obaleč na jabloních a broskvoních atd.).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle nařízení 1272/2008 CLP.

Standardní věta o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H332 Zdraví škodlivý při vdechování

H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte dechování prachu aerosolů.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P330 Vypláchněte ústa.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obal a obsah bezpečným způsobem

Dodatková informace

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské

- účinná látka: lambda-cyhalothrin

- dobře působí i při nízkých teplotách

- není odolný vůči mrazu

- dlouhodobý reziduální (zbytkový) účinek

- TIP: ošetřujte před květem!!!

- chranná lhůta: 3 - 28 dní dle typu rostliny

- dávkování: 5 ml přípravku stačí k přípravě cca 100 l aplikační kapaliny

- součásti balení je odměrka

- aplikace v měsících: 4,5,6,7,8,9

TIP: Použijte přípravek i proti larvám zavíječe zimostrázového.Pravidelně kontrolujte rostliny zimostrázu od druhé poloviny března do října. V případě prvního výskytu housenek zavíječe okamžitě zasáhněte! Při dalším výskytu je potřeba ošetření zopakovat. Postřik musí proniknout dovnitř keře (aplikujte ze všech stran!), aby zasáhl housenky. K ošetření použijte přípravek v dávce 3 ml/10 l vody, aplikujte do počátku skanutí. Neaplikujte při teplotách vyšších než 22°C.

INSEKTICID je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.

Produktová řadaInsekticid
VýrobceAGRO

AGRO Karate se Zeon technologií 5 CS 5x1,5ml

Popis
Na objednávku
69,0 Kč 57,0 Kč bez DPH
doprava-zdarma
Doprava zdarma
při nákupu již od 1000 Kč
rez-na-miru-okz
Zboží na míru
dle potřeb zákazníka
podpora-okz
Zeptejte se
odborné zákaznické podpory
servis-okz
Autorizovaný servis
záruční i pozáruční

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení