Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní informace

Naším základním cílem je maximální spokojenost zákazníka. Tomuto cíli podřizujeme veškerou naši činnost i chování našich pracovníků. Na zakoupené zboží se vztahuje záruční lhůta daná výrobcem. Za všech okolností se snažíme vyjít Vám vstříc! S výrobky, které prodáváme, denně pracujeme, a proto jsme schopni Vám odborně poradit.

II. Prodávající - provozovatel serveru

OK ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 504 01 Nový Bydžov, IČ 287 68 655, DIČ CZ28768655, tel.č. +420 495 490 047, e-mail: eshop@okzahrady.cz. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl c, vložka 26303.

III. Kupující - zákazník

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel“). Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“.

 Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Kupující, který nakupuje tzv. „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO, je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele.

Aktuální nabídka zboží je uveřejněna na internetových stránkách provozovatele eshop.okzahrady.cz

IV. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako ,,GDPR“) a v souladu se souvisejícími právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: Ochrana osobních údajů

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V. Objednávka

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky, na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka obstarat, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

VI. Ceny zboží

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

VII. Informace o zboží

Popis a technické specifikace zboží, které jsou uvedené na těchto internetových stránkách, vycházejí z informací výrobců a mohou se v průběhu času změnit.
Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit. Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny.

VIII. Platba za zboží a expedici

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

 • Hotově - v kamenné prodejně
 • Na dobírku - příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
 • Platba předem - kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.
 • GoPay - kartou online
 • GoPay - převodem online

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

IX. Dodání zboží

Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího, je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.

Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím je vždy pojištěna a obsahuje daňový doklad.

Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku v sekci Doprava.

Kupující je povinen překontrolovat doručené zboží. Při zjevném poškození obalu není zákazník povinen zboží převzít. V případě, že bylo zboží poškozeno nebo dorazila nekompletní zásilka, je nutné nahlásit tuto skutečnost přepravci (jen vyjímečně odesílateli) a to nejpozději do 2 pracovních dní od převzetí zboží. Pozdější reklamace nebudou přijaty.

X. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky na +420 495 490 047 nebo emailem na expedice@okzahrady.cz. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu vzniklých nákladů. V takovémto případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilka byla expedována.

Pokud kupující zruší objednávku, na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

XI. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

 • Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné.
 • Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

XII. Reklamace

        a) Obecná informace

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme pouze kvalitní a takové zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o výhodnosti poměru cena/kvalita.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se i přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat !

          b) Poškození vzniklé přepravou zásilky

V případě, že je Vám dodán poškozený balík, doporučujeme ho nepřevzít. Pokud kupující zjistí až po zaplacení a rozbalení, že je zásilka poškozena, kontaktuje reklamační oddělení přepravce a to nejpozději do 2 pracovních dní.

            c) Nekompletní zásilka

V případě, že je Vám dodán nekompletní balík, kontaktuje nás na emailu expedice@okzahrady.cz nebo na tel. č. +420 739 451 935, a to nejpozději do 2 pracovních dní.

             d)  Závada při prvním použití výrobku

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající rychlé řešení reklamace výměnou za nový bezvadný kus při splnění všech následujících bodů:

 • Zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující.
 • Dané zboží je na prodejně či skladem (jinak není výměna možná).

              e) Reklamace v záruční době

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U některých výrobků je výrobcem záruční doba prodloužena.

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která měla věc v okamžiku převzetí kupujícím.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.

Podmínkou pro přijetí reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době.

Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

V případě dřevěného zahradního nábytku a terasových prken se záruka nevztahuje na mechanické poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin, na drobné barevné odlišnosti, výskyt zdravých suků, zásmolků, drobného zakřivení a dalších přirozených vlastností dřeva. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které žádným způsobem nenaruší funkčnost zahradního nábytku či terasových prken.

Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy je vada vytčena.

              f) Postup při reklamaci

Pro rychlé vyřízení reklamace nejprve nahlaste závadu v nejkratší možné době (telefonicky, e-mailem). Následně zboží k reklamaci předejte osobně v naší kamenné prodejně nebo poštou (zásilkovou službou). Doporučujeme přiložit kopii faktury nebo paragonu.

Upozornění: Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

V případě, že zasíláte poštou zboží k oprávněné reklamaci na vlastní náklady, je možné požadovat slevu při dalším nákupu nebo Vám můžeme zaslat peníze na Váš účet (platí pro doložené nutné náklady na dopravu). V takovém případě je třeba výši dopravného doložit dokladem o zaplacení (např. podacím lístkem).

Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uveřejněném v sekci Záruka a reklamace.

XIII. Vrácení zboží 

Kupující spotřebitel má právo do 14 dnů od převzetí plnění, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 odst. 1 zákona. č. 89/2012 Sb.. V případě, že by kupující spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), postupuje se dle § 1829 odst. 2, jehož znění je následující: "Nebyl-li kupující spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může kupující spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl kupující spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující spotřebitel poučení obdržel."

Rozhodne-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese kupující spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 následné náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se kupující spotřebitel pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 • Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Zboží doručte zpět na vlastní náklady na kamennou prodejnu OK ZAHRADY s.r.o., Jos. Jungmanna 1735, 50401 Nový Bydžov – ODSTOUPENÍ, a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu,zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet, a to do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy, bylo-li zboží v této lhůtě vráceno, nebo pokud prokážete, že jste zboží odeslali.
 • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti dnech se nevztahuje na Kupujícího podnikatele s uvedeným IČ a DIČ a bude posouzena individuálně. 

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího podnikatele zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání.

 XIV. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na webových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

doprava-zdarma
Doprava zdarma
při nákupu již od 1000 Kč
rez-na-miru-okz
Zboží na míru
dle potřeb zákazníka
podpora-okz
Zeptejte se
odborné zákaznické podpory
servis-okz
Autorizovaný servis
záruční i pozáruční

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení